Ekstrakty medyczne

Na całym świecie obserwujemy szybki rozwój technologiczny nauk medycznych, rosnące wymagania starzejącej się populacji oraz zwiększony popyt na opiekę zdrowotną. Wprowadzając surowce i produkty Cannabis zamierzamy skupić się na chorobach przewlekłych. Choroby przewlekłe stanowią około 75% kosztów opieki zdrowotnej - liczba ta powinna gwałtownie wzrosnąć wraz ze starzeniem się społeczeństwa, zmianą stylu życia i rozwojem rynków wschodzących. Poznaliśmy potrzeby lekarzy i pacjentów na świecie.

Przeanalizowaliśmy aktualny stan wiedzy naukowej dotyczącej terapeutycznego oddziaływania kannabinoidów. Współpracujemy z dostawcami usług zdrowotnych, którzy wyrażają zapotrzebowanie na surowce Cannabis. Dlatego CANN.IN we współpracy z instytutami naukowymi podjęła wysoce interdyscyplinarne podejścia badawcze otwarte dla wszystkich nauk i dyscyplin na rzecz wysokiej jakości ekstraktów farmaceutycznych oraz monitorowania terapii Cannabis.

Współpracujemy z:

- Lekarzami (personalizacja i proste prowadzenie terapii),
- Pacjentami (szybkie wyniki terapeutyczne i monitoring terapii);
- Rządem (bezpieczeństwo produkcji, kontrola dystrybucji, podatki).

Cannabis. Skarb uzupełniający farmakologię